Konwojowanie wartości pieniężnych

Taki rodzaj usługi polega na transporcie wartości pieniężnych w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę. Usługa realizowana jest przez specjalnie przeszkolonych pracowników ochrony. Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem oraz dostarczenie go w stanie nienaruszonym oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem i procedurą.