Ochrona obiektów osób i mienia

Jednym z elementów systemu zabezpieczeń jest ochrona stacjonarna. Polega ona na stałej obecności pracownika ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Pracownicy tacy czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie danego obiektu. Dzięki ich obecności można uniknąć włamań, kradzieży i dewastacji mienia. Dostosowujemy system ochrony do specyfiki obiektu. Wstępne ustalenia i wskazówki co do wyboru rodzaju ochrony dokonywane są przez nas bezpłatnie przy pomocy doświadczonych doradców. Na życzenie klienta sporządzamy dokładny plan ochrony obiektu, uwzględniając wszystkie aspekty-zarówno ochrony fizycznej jak również zabezpieczeń technicznych. Ponadto współpracujemy z firmami które dokonują instalacji technicznej tj monitoring .