Patrole

Usługi ochrony doraźnej obejmują szeroki zakres prewencyjnych oraz interwencyjnych działań prowadzonych przez patrole naszej firmy.
Patrole prewencyjne to regularne podjazdy wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonują obchody mienia terenów posesji, osiedli mieszkaniowych lub parkingów. W przypadku wykrycia przez patrol aktów wandalizmu lub przestępstwa, pracownik ochrony dążą do zatrzymania sprawców i powiadomienia odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego). Taki rodzaj usługi może funkcjonować samodzielnie lub wspomagać ochronę fizyczną obiektu.
Patrole interwencyjne - do zakresu ich działania należy natychmiastowa interwencja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności:
  • bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób
  • kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku
  • prób zawładnięcia mienia przez osoby niepowołane
  • prób unieruchomienia lub zdezorganizowania funkcjonowania, chronionych obiektów
  • pożaru
  • innych zadań zleconych
Patrol interwencyjny wykonujący usługę wyposażony jest w techniczne środki łączności takie jak telefony komórkowe, dozwolone prawem środki ochrony osobistej zapewniające właściwe wykonywanie umowy. Zobowiązujemy się do niezwłocznego przyjazdu patrolu po załączeniu się elektronicznego systemu alarmującego.